logga presentkort

REFERENSER

Pågående projekt Trädgårdsdesign idéskisser/planritningar/projektering

Bostadsrättförening, Mariestad
Ny gestaltning av utemiljö - Idéskiss (våren 2019)
Sluttningsvilla (nybyggnation), Bråbacka Tibro
Idéskiss och projektering av trädgård och utemiljö i sluttning (våren 2019)
Köksträdgård i herrgårdsmiljö, Töreboda
Idéskiss och projektering av nyanläggning av köksträdgård med orangeri i äldre herrgårdsmiljö vid sjön Viken. (2019/2020)
Entré- och söderplantering i äldre villaträdgård, Töreboda
Planteringsritningar med växtförteckning (våren 2019)
Modern Karolinergård, Kvänum
Idéskiss för utformning runt nyanlaggd större damm och gestaltning av prydnadsträdgård samt plats för köksträdgård (våren 2019)
Gestaltning av äldre villaträdgård, Tibro
Idéskiss (2018) och projektering av om- och nygestaltning av äldre trädgård vid moderniserat 1940-tals hus  (2019)

    

Exempel på tidigare projekt Trädgårdsdesign

Större busk- och perennplantering vid 1800-tals gård, Undenäs
Gestaltning av 20 m lång busk- och perennplantering längs en stengärdsmur i lantlig och äldre trädgårdsmiljö. Planteringsplan, växtförteckning och dokumentation (2017)
Lättskött trädgård runt nybyggd mindre villa i lantlig miljö, Undenäs
Gestaltning av nyanläggning av trädgård med lättskötta träd- och buskplanteringar. Planritning med planteringsritning, växtförteckning och dokumentation (2017)
Entré och planteringar runt uteplats i äldre villaträdgård, Lidköping
Ny gestaltning av entré samt planteringar runt delvis nyanlagd uteplats. Planteringsritningar, växtförteckning och dokumentation (2017)
Lättskötta och funktionella entréplanteringar hos Bostadsrättsförening, Nacka
Planteringsritningar, växtförteckning och dokumentation (2018). Planteringar påbörjade 2018 av föreningsmedlemmar, ska slutföras under våren 2019
Lättskötta busk- och perennplanteringar samt odlingsyta med murstensbäddar i äldre villaträdgård, Mariestad 
Gestaltninga av nya planteringar för trivsel och odling. Idéskiss, planteringsritning, växtförteckning och dokumentation (2018)

 

Bland mina referenser och praktikarbeten kan nämnas:

Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby
www.astridlindgrensnas.se
("..praktiken har genomförts på ett ansvarsfullt och kvalificerat sätt..
..fungerade väl i teamet och tillförde både energi och kunskaper.."/C Schütte, trädgårdsmästare Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs)


 Hellekis Säteri, Kinnekulle
www.hellekis.com/Traedgaarden.htm
("..utfört alla sysslor med stor noggrannhet..
..är väldigt driven och har en förmåga att se vad som behöver göras.."/Å Lindqvist, trädgårdsmästare Hellekis Säteri)


Ryholms gods, Moholm
Examensarbete för min kandidatexamen 2016
http://hdl.handle.net/2077/47962

Mina utbildningar och kurser

Trädgårdsanläggning Komvux, 20 veckor,  Naturbruksgymnasiet Uddetorp 2012/13
Växtkunskap, trädgårdsanläggning, skötsel av utemiljöer, beskärning och trädvård, trädgårdsmaskiner

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, inriktning trädgård 180 hp, Göteborgs Universitet
2013-2016
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk är en yrkesinriktad utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta med gröna miljöer eller på annat sätt arbeta med skötsel och utveckling av trädgård, park och landskap.
Du får möjlighet att utveckla praktiska kunskaper och färdigheter i odling och skötsel likaväl som hantverkets estetik. Alla moment i utbildningen vägleds av ett ekologiskt, hållbart och humanistiskt förhållningssätt till det gröna kulturarvet. Du lär dig också att dokumentera, analysera och tolka olika miljöer och anläggningar för att kunna upprätta planer för relevanta åtgärds- och skötselförslag. http://utbildning.gu.se/program/program_detalj/?focusid=LASK&programid=N1TLH


Besiktningskurs Växt och mark, BEUM 2016
Växtmaterial – lagar, regler och produktionsmetoder – samt markfrågor och växtbäddar. Teori varvat med praktiska växtövningar och besiktningsexempel.
www.beum.se