logga presentkort

Mark och växtbesiktning för rätt kvalitet

Med en besiktning får du ett bevis på att det beställda mark- och växtmaterialet har rätt kvalitet, kvantitet och utförande när du ska anlägga en plantering.
Trädgårdsmästare Åsa Svensson har genomgått besiktningskursen Växt och mark, anordnad av Referensgruppen Gröna besiktningsmän, och som tar upp bland annat lagar och regler kring handel med växter, markfrågor och växtbäddar, växtsjukdomar, praktiska och teoretiska kvalitetsregler mm.
Kontakta oss för en besiktning av utemiljö och trädgårdsinteriör.