Lerbo Trädgård

En trädgård planerad av Lerbo Trädgårdsdesign är väl genomtänkt för att kunna hålla över tid och vara vacker året runt men också funktionell och lättskött med rätt val av material och växter för platsen och ägarens förutsättningar. 

Lerbo Trädgårdsdesign har kunskaper om trädgård från äldre kultur- och trädgårdsmiljöer till modernare trädgårdsrum. Trädgårdsdesign med historia är trädgårdsplanering som kopplar ihop det historiska med det nutida och skapar en design som blir unik och specifik för varje plats.  Läs mer