logga presentkort

REFERENSER

Bland mina referenser och praktikarbeten kan nämnas:

Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby
www.astridlindgrensnas.se
("..praktiken har genomförts på ett ansvarsfullt och kvalificerat sätt..
..fungerade väl i teamet och tillförde både energi och kunskaper.."/C Schütte, trädgårdsmästare Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs)


 Hellekis Säteri, Kinnekulle
www.hellekis.com/Traedgaarden.htm
("..utfört alla sysslor med stor noggrannhet..
..är väldigt driven och har en förmåga att se vad som behöver göras.."/Å Lindqvist, trädgårdsmästare Hellekis Säteri)


Ryholms gods, Moholm
Examensarbete för min kandidatexamen 2016
http://hdl.handle.net/2077/47962

Mina utbildningar och kurser

Trädgårdsanläggning Komvux, 20 veckor,  Naturbruksgymnasiet Uddetorp 2012/13
Växtkunskap, trädgårdsanläggning, skötsel av utemiljöer, beskärning och trädvård, trädgårdsmaskiner

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, inriktning trädgård 180 hp, Göteborgs Universitet
2013-2016
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk är en yrkesinriktad utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta med gröna miljöer eller på annat sätt arbeta med skötsel och utveckling av trädgård, park och landskap.
Du får möjlighet att utveckla praktiska kunskaper och färdigheter i odling och skötsel likaväl som hantverkets estetik. Alla moment i utbildningen vägleds av ett ekologiskt, hållbart och humanistiskt förhållningssätt till det gröna kulturarvet. Du lär dig också att dokumentera, analysera och tolka olika miljöer och anläggningar för att kunna upprätta planer för relevanta åtgärds- och skötselförslag. http://utbildning.gu.se/program/program_detalj/?focusid=LASK&programid=N1TLH


Besiktningskurs Växt och mark, BEUM 2016
Växtmaterial – lagar, regler och produktionsmetoder – samt markfrågor och växtbäddar. Teori varvat med praktiska växtövningar och besiktningsexempel.
www.beum.se