logga presentkort

OM FÖRETAGET

Lerbo Consulting är ett familjeföretag som har trädgårdsmästartjänster som huvudinrikting. Villa Lerbo är företagets säte i Töreboda.  

Mitt namn är Åsa Svensson och är utbildad trädgårdsmästare inom kulturvård. Mitt stora intresse för inredning, design och växter gjorde att jag för några år sedan bestämde mig för utbilda mig inom trädgård. Mina tidigare erfarenheter och nya kunskaper har jag kunnat praktisera i den egna trädgården på Villa Lerbo. Med mina kunskaper och erfarenheter vill jag få mina kunder att våga ha en trädgård, visa att det går att få den lättskött med rätt växtval och design och att med enkla medel kunna skapa gröna rum. Ett område som jag finner extra intressant idag är trädgårdar i historiska miljöer.

Namnet Lerbo kommer av att man förr i folkmun kallade Töreboda för Lerboda på grund av de leriga och efter nederbörd de nästan otrafikabla gatorna samt att Villa Lerbo är beläget på lerjord.


Affärsidé:
Erbjuda konsultativa tjänster inom trädgård och anläggning.  Våra kunder kan finnas i hela landet.