Lerbo Trädgård

OM FÖRETAGET

Lerbo Trädgård ingår i Lerbo Consulting AB som är ett familjeföretag och drivs av Åsa och Peter Svensson. Villa Lerbo är företagets säte i Töreboda.  Förutom Lerbo Trädgård driver även Åsa Lerbo Trädgårdsdesign.

Åsa Svensson och är utbildad trädgårdsmästare inom kulturvård. Åsas stora intresse för inredning, design och växter gjorde att hon bestämde sig för utbilda sig inom trädgård. Tidigare erfarenheter och nya kunskaper har kunnat praktiseras i den egna trädgården på Villa Lerbo.

- Med mina kunskaper och erfarenheter vill jag få mina kunder att våga ha en trädgård, visa att det går att få den lättskött med rätt växtval och design och att med enkla medel kunna skapa gröna rum. Ett område som jag finner extra intressant idag är trädgårdar i historiska miljöer.

Namnet Lerbo kommer av att man förr i folkmun kallade Töreboda för Lerboda på grund av de leriga och efter nederbörd de nästan otrafikabla gatorna samt att Villa Lerbo är beläget på lerjord.